Kantvelde Duurzaam wonen

Hier lees je alles over de toekomst van het project Kantvelde! 

We houden je via deze pagina graag op de hoogte over de verdere evolutie van ons duurzaam project Kantvelde.  Dit is gelegen in het noordwesten van de kern van stad Mechelen, nabij het knooppunt E19-R6, tussen de N16 en de Oude Antwerpsebaan.

Hieronder lees je onze toekomstvisie over de site.  Deze zal in de loop van de maanden verder vorm krijgen via overleg met de buurt, de bevoegde overheden en de betrokken advies instanties.

We blijven jullie op de hoogte houden.

Momenteel zijn we in de ontwerpfase van het project en streven we ernaar om een project te realiseren die futureproof is en zo inspeelt op de woonwensen van de toekomst.

Vragen en antwoorden

Hoewel we nog in volle ontwerpfase zitten trachten we jou hieronder gericht te informeren over de meest gestelde vragen.

Heb je nog andere vragen? Contacteer ons gerust! We nemen alle vragen mee in de verdere uitwerking van het project.

Algemeen

 • Wat is project Kantvelde?

  We werken vanuit Durabrik en Bostoen mee aan een groene woonbuurt voor het nieuwe stadsdeel Kantvelde in Mechelen. Concreet willen we er ruim 215 wooneenheden voorzien, verspreid over drie aparte bouwvelden waartussen we veel groen voorzien voor de hele buurt. Hiermee spelen we maximaal in op de nood aan duurzame woningen voor de, alsmaar stijgende, bevolking in de stad.

 • Hoeveel woningen telt het project?

  Het woonproject telt ruim 215 wooneenheden, verspreid over die aparte bouwvelden die gefaseerd ontwikkeld worden.

 • Over welke soort bebouwingen gaat het? Hoe hoog worden die?

  De wooneenheden worden verspreid over 3 bouwvolumes die aansluiten bij de bestaande woonwijken. Er komt een mix van verschillende types woningen en verschillende types appartementen met maximaal 8 verdiepingen. Op de gelijkvloerse verdieping is er plaats voor kleinschalige zaken zoals een koffiezaak, een atelieruimte of een ruimte voor vrije beroepen.

 • Hoe zijn de plannen aangepast doorheen het traject (openbaar onderzoek RUP)?

  Het initiële project ging uit van een klassieke verkaveling waarbij de volledige 7 hectare bestemd was als woongebied met veel ruimte voor verharding en private tuinen bij de woningen. Dat is aangepast. 3,8 hectare is nu bestemd voor park en bos. Het woongebied wordt een stuk kleiner. Er komen zo’n 215 wooneenheden ipv de 400 oorspronkelijk geplande. Die worden verspreid over 3 bouwvolumes die aansluiten bij de bestaande woonwijken.

 • Ligt het project in overstroomgevoelig gebied?

  Er wordt heel wat ruimte voor water voorzien binnen het project. Zo worden zowel het park als de gebouwen klimaat robuust ontworpen en gebouwd. Dit betekent dat we zoveel mogelijk inzetten op ontharding en vergroening in zowel de gemeenschappelijke delen als de private tuinen. Maar daarnaast worden bijvoorbeeld ook voldoende wadi’s voorzien doorheen het ganse project. We gaan dus op meerdere niveaus bewust met het water om.

Timing

Hinder

Buurt

 • Hoe spelen jullie in op de noden van de buurt?

  Kantvelde wordt een dynamische en levendige wijk waar wonen, werken, recreatie en natuur naadloos samengaan. De openbare groenzone biedt ruimte voor tal van verblijfs-en ontmoetingsplekken en actieve speelzones voor jong en oud.  Op de gelijkvloerse verdieping van de bouwvelden is er plaats voor buurtversterkende voorzieningen en wordt ook een buurtpaviljoen voorzien. Het gaat over kleinschalige zaken zoals, vrije beroepen en bijvoorbeeld een koffiezaak of een atelier. Allemaal zaken die een meerwaarde bieden voor de buurt maar voor geen overlast zorgen.

 • Hoe betrekken jullie de buurt bij dit project?

  We betrekken van bij het begin de buurt in dit project (cfr. workshopweek). Bij het openbaar onderzoek van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zijn er ook bevragingen geweest en werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de noden van de buurt. De hele buurt wordt uitgenodigd om mee op zoek te gaan naar een invulling voor het park en het nieuwe buurtpaviljoen dat in de plannen geïntegreerd wordt.

 • Hoe informeren jullie ons verder over dit project?

  We zorgen ervoor dat deze website up to date blijft gedurende het volledige project. Ook zullen er werfborden geplaatst worden tijdens de werken met nodige info.

 • Wie kan ik bereiken bij vragen over het project?

  U vindt op deze website een contactformulier en mailadres. Wij beantwoorden graag uw vraag of bekommernis via die weg.

Duurzaamheid

 • Is Kantvelde een duurzaam project?

  Kantvelde wordt ontwikkeld volgens de meest duurzame processen. Zo is het ganse project fossielvrij en werken we klimaat robuust. Daarnaast vrijwaren we vier hectare groen en kiezen we maximaal voor deelmobiliteit. Want duurzaamheid gaat voor ons verder dan het gebruik van duurzame technieken. We hanteren wat mobiliteit betreft het STOP principe.

 • Wordt er in dit project gebruik gemaakt van duurzame technieken?

  Het spreekt voor zich dat wij vandaag duurzame technieken gebruiken conform met de doelstellingen van de overheid. We onderzoeken hoe we kunnen omgaan met energiedelen, we benutten de daken maximaal voor zonnepanelen, etc. We voeren momenteel ook studies uit om te zien wat de beste combinatie is van de bestaande duurzame technieken.

Mobiliteit

 • Hoe zorgen jullie dat Kantvelde niet zorgt voor nog extra verkeersdrukte?

  Er zal door de komst van de gezinnen meer verkeer zijn. Maar door het STOP principe dat toegepast wordt, worden mensen maximaal aangezet om zo veel mogelijk de juiste verplaatsingsmiddelen te gebruiken. We zetten enerzijds in op deelmobiliteit met deelauto’s en deelfietsen, zo verminderen we het aantal wagens op de site. Anderzijds laten we de privéwagens maximaal verdwijnen in de ondergrondse parkings, op die manier creëren we een autovrije en verbonden wijk met maximale ruimte voor comfortabele wandel- en fietspaden.

 • Is er ruimte voor deelmobiliteit?

  Het is onze ambitie om verregaand in te zetten op deelmobiliteit. In het project zal er plaats zijn voor deelfietsen en deelauto’s die kunnen gebruikt worden voor iedereen en dit zowel bestaande als nieuwe bewoners.

 • Wat doen jullie voor de zwakke weggebruiker?

  Parkeren zal ondergronds gebeuren en er wordt volop ingezet op de zachte, duurzame weggebruiker. De wijk bevindt zich dan ook op wandel- en fietsafstand van alle stedelijke voorzieningen en het stadscentrum. Er wordt een groene verbinding voor fietsers en voetgangers van en naar de N16 gecreëerd. Hierdoor kan je ook vlot aan het Dijlepad geraken.

 • Komen er laadpalen op de site?

  Er komen een aantal laadpalen op de site. Die worden voorzien voor zowel publiek als privaat gebruik en zullen zich zowel ondergronds als bovengronds bevinden.

 • Beantwoordt dit project aan het gekende STOP-principe?

  Omdat we duurzaamheid in de brede zin van het woord hoog in het vaandel dragen, beantwoordt dit project volledig aan het gekende STOP-principe, waarbij de prioriteit eerst naar stappen, dan trappen (fiets), vervolgens openbaar vervoer en dan pas naar personenwagens gaat.

Natuur & bos

 • Wat gebeurt er met de groene ruimte op de site?

  Door te werken met drie compacte bouwvelden, kunnen we het groen en de woningen via drie groene doorsteken voor wandelaars en fietsers harmonieus en verantwoord op elkaar laten aansluiten. 60% van het oorspronkelijke woongebied wordt een combinatie van tuinen, park en bos.

 • Wat zijn de plannen met het Loofbos?

  Het eigenlijke loofbos langs de N16 wordt maximaal gevrijwaard van werkzaamheden en blijft volledig behouden. Enkele populieren die ooit aangeplant zijn uit economische overwegingen en in het woongebied staan, zullen wel worden gerooid en worden gecompenseerd. Hierbij hanteren we de geldende opgelegde regels.

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)

 • Wat is de evolutie van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)?

  Voor de komst van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Regionaalstedelijk Gebied Mechelen was de volledige 7 hectare nog bestemd als woongebied. Met het nieuwe GRUP wordt 3,8 hectare bestemd voor park en bos. Er mogen maximaal 225 wooneenheden worden opgetrokken, in plaats van de 400 voorheen. Dit plan is goedgekeurd door de Vlaamse Regering.